Ολλανδία: Παρουσίαση του φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού»

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Ελλάδα Παντού» στην Ολλανδία

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» στην Ολλανδία, στην Ελληνική Κοινότητα του Άμστερνταμ το Σάββατο 4 Απριλίου από 11:00 μέχρι 15:10 το μεσημέρι. Ταυτόχρονα με την παρουσίαση διεξήχθη ημερίδα η οποία είχε σκοπό να ενημερώσει την ομογένεια για τις εξελίξεις που αφορουν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επιχειρηματίες και εισαγωγείς, εκπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας Άμστερνταμ, επαγγελματίες του καλλιτεχνικού χώρου καθώς και διάφοροι πολίτες που ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για το φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού».

Μετά τις ομιλίες των χορηγών, και την παρουσίαση του φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» από τον πρόεδρο της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. συνδέθηκαν μέσω διαδικτύου και μίλησαν οι:

  • Dr. Νίκος Καλογεράς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μάαστριχτ, Ολλανδία
    Ομιλία με θέμα «Ο ρόλος της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη προώθηση τροφίμων ποιότητας»
  • Κωνσταντίνος Καραντινινής, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Σουηδικού Πανεπιστημίου Αγροτικών Επιστημών της Ουψάλας, Σουηδίας και του Ινστιτούτου Τροφίμων και Οικονομικών Πόρων του Πανεπιστημίου Κοπεγχάγης
    Ομιλία με θέμα: “Ελλάδα Παντού: Ενώνοντας το τοπικό μικρό με το παγκόσμιο μεγάλο»

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση σχετική με το φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική γλώσσα με παράλληλη μετάφραση στην Ολλανδική γλώσσα, από την κα. Ειρήνη Τουφεξή, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Αποτέλεσμα της ημερίδας ήταν να προκύψει η αρχική συνεργατική ομάδα που θα βάλει τις βάσεις για να πραγματοποιηθεί και να εδραιωθεί το φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» στην Ολλανδία μέσα στο 2016.

Το φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» αναμένεται να αποτελέσει ένα δυνατό εργαλείο για την ενίσχυση των Ελληνικών εξαγωγών σε προϊόντα και υπηρεσίες, να αναδείξει τον πλούσιο πολιτιστικό πλούτο της Ελλάδας, αλλά και να ενισχύσει την συνεργατική και συνεταιριστική διάθεση μεταξύ Ελλήνων και φιλελλήνων κάτι που φαίνεται πως περνάει μεγάλη κρίση σε όλο τον κόσμο.