• Βασικός σκοπός μας είναι να διευρυνθούν οι εμπορικές και οι πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και άλλων  χωρών.
  • Η Εξαγωγική Έκθεση – Φεστιβάλ “Ελλάδα Παντού είναι ένα 3ήμερο εκδηλώσεων και δράσεων που πραγματοποιείται περιοδικά σε διάφορες χώρες, και δημιουργεί ένα μόνιμο Εμπορικό και Διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας που πραγματοποιείται.