Επιχειρηματικές συναντήσεις για την Ολλανδική αγορά (Θεματικός Τουρισμός / Αγροδιατροφικά Προϊόντα)

Η 3η Εξαγωγική Έκθεση / Φεστιβάλ “Feel, Taste, Live Greece!” στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί χωρίς προσέλευση επισκεπτών λόγω του Covid-19. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27/11/2020 μέσω ψηφιακών …