• Άνοιγμα δίαυλων ευκαιριών επικοινωνίας και εξωστρέφειας για Μεσαίες, Μικρές & Πολύ Μικρές Ελληνικές Επιχειρήσεις, Παραγωγούς, Επαγγελματίες (προϊόντα, υπηρεσίες, αγαθά / Πώληση, Προώθηση)
  • Συναντήσεις δικτύωσης επαγγελματιών
  • Προώθηση νέων και εναλλακτικών τουριστικών προορισμών
  • Ανάδειξη του πολιτιστικού και λαογραφικού πλούτου της Ελλάδας, και του διαπολιτισμικού διαλόγου